Coronabeleid bij Denit

Update 16 maart 2020

In aanvulling op onderstaand bericht zijn nu ook de volgende maatregelen van kracht binnen Denit.

Alle medewerkers van Denit werken alleen nog vanuit huis. Ook is hen geadviseerd zo min mogelijk sociale contacten op te zoeken en aan te gaan.

Sommige medewerkers moeten af en toe op onze datacenter locaties zijn. Om ervoor te zorgen dat er altijd medewerkers beschikbaar zijn die naar onze datacenters toe kunnen, hebben we aanvullende maatregelen genomen. Het hele bedrijf bestaat gedurende deze periode uit 2 teams, uitgesplitst per afdeling. Zo is het supportteam bijvoorbeeld gesplitst. Ook onderhoudsteams in onze datacenters zijn gesplitst en werken nooit tegelijkertijd op dezelfde locatie, zodat zij elkaar niet kunnen besmetten mocht een van de leden besmet raken (voor de duidelijkheid: dat is op dit moment niet het geval). Op deze manier borgen we beschikbaarheid van support en onderhoudsdiensten in datacenters. We zijn dus telefonisch bereikbaar, het kan zijn dat de wachttijden wat langer zijn dan normaal. Afspraken met klanten, leveranciers etc. worden verzet of vinden plaats via videoconferencing.

Bericht 12 maart 2020

Ook bij Denit nemen we passende maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De gezondheid van onze medewerkers en onze klanten staat vanzelfsprekend voorop. Als organisatie doen wij er alles aan om in deze noodsituatie operationeel te blijven en onze klanten met onze diensten te blijven bedienen.

Thuiswerken

Gelukkig is Denit een organisatie waar thuiswerken tot de mogelijkheden behoort. Veel medewerkers maken gebruik van deze flexibiliteit en hebben zelfs structurele thuiswerkdagen. Als de overheid of de GGD verdere restricties gaat opleggen aan Denit en/of de gemeente Amsterdam, verwachten wij geen directe problemen.

Geen handen schudden

Vanuit Denit attenderen en informeren wij onze medewerkers met enige regelmaat over de voortgang en we volgen hierin het advies van het RIVM. Uiteraard staan wij op voorhand stil bij diverse scenario’s en we hebben reeds verschillende maatregelen uitgewerkt.

Een van deze maatregelen is dat wij onze (commerciële) medewerkers hebben verzocht om het persoonlijke klantcontact zo veel mogelijk per Skype of telefonisch te laten plaatsvinden en face to face afspraken indien mogelijk naar een later moment te verplaatsen. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zullen we ook met onze klanten, leveranciers en overige relaties geen handen schudden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Uiteraard zullen wij u informeren indien de situatie en risico’s voor u als klant dreigen te veranderen. Op dit moment is er in ieder geval geen reden voor paniek binnen Denit.

Wij hopen dat u en uw medewerkers, uw zakenrelaties, uw familie en naasten geen hinder zullen ondervinden van het coronavirus.

Van groei naar bloei
Lees nu onze whitepaper:
Groeikansen voor softwarebedrijven

Een praktisch overzicht van trends en ontwikkelingen.

Download nu