Denit behaalt opnieuw ISAE 3402 type II

Met trots kunnen we melden dat Denit in 2020 wederom  een accountantsverklaring voor ISAE 3402 type II heeft ontvangen! Hiermee biedt Denit extra zekerheden aan organisaties die hun diensten uitbesteden. Met deze hernieuwde verklaring laat Denit  zien dat ze de interne processen bij het uitvoeren van opdrachten van klanten volledig beheersen.

Steeds meer organisaties besteden cruciale IT-processen uit. Het is dan van groot belang om met een betrouwbare partner te werken. ISAE 3402 type II kan worden gezien als een kwaliteitsstempel voor dienstverlening: klanten weten zo dat een leverancier alle interne processen onder controle heeft. Het is een accountantsverklaring die wereldwijd geldt als een standaard bij het outsourcen van diensten. Bij Denit is deze audit uitgevoerd door Ting Chi Wong (senior Auditor) en Erik Spaans (directeur en RE CISA) van Auvaro.

Om een ISAE 3402 type II verklaring te verkrijgen, toetst de auditor (accountant) tijdens een audit of alle maatregelen (controls) binnen de scope zijn opgenomen en nageleefd. Na de audit krijgt een organisatie bij de ISAE rapportage een assurance mededeling volgens de standaard 3402. De inhoud van een ISAE 3402 rapportage is vormvrij, maar moet wel een aantal verplichte onderdelen bevatten: een bevestiging van het control raamwerk, een bevestiging van de serviceorganisatie en een service auditor assurance rapport. Uit het rapport zal moeten blijken op basis van welke criteria de ISAE 3402 rapportage is getoetst en welke maatregelen borgen dat aan de criteria is voldaan.

We onderscheiden twee typen ISAE 3402: type I en type II. Bij type I wordt binnen de scope onderzocht of een beleid of een proces zijn beschreven. De auditor stelt vast of de beschrijving van het ISAE-rapport overeenstemt met de werkelijke situatie. Gaat het om type II, dan verzamelt een organisatie gedurende zes maanden over een proces of tool bewijs met bijbehorende risico’s en maatregelen. Om de vastgestelde beheersdoelstellingen te behalen, kijkt de auditor naar de manier waarop de maatregelen hebben gewerkt. De ISAE 3402 type II verklaring heeft als voordeel dat een organisatie over meer zekerheid beschikt dat de leverancier de dienstverlening op de overeengekomen manier zal uitvoeren.

Robuust intern beheersingssysteem

Jeroen Wouda, Strategic Advisor: “Vanuit Denit zijn we enorm trots op de verlenging van de ISAE 3402 type II verklaring. Al vanaf de oprichting van Denit doen we aan kwaliteits – en risicomanagement. We beschikken al enige jaren over zowel ISO 9001 als ISO 27001 certificeringen en met de verlenging van de ISAE 3402 type II verklaring laten we wederom zien dat organisaties met een gerust hart IT-processen aan ons kunnen overlaten. Als Denit hebben we wederom bewezen dat we beschikken over een robuust intern beheersingssysteem.”

Wilt u meer weten over onze de ISAE 3402 type II verklaring of bent u benieuwd wat Denit voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Van groei naar bloei
Lees nu onze whitepaper:
Groeikansen voor softwarebedrijven

Een praktisch overzicht van trends en ontwikkelingen.

Download nu