DHPA

Als gekwalificeerde cloudprovider is Denit natuurlijk lid van de DHPA, de Dutch Hosting Provider Association

DHPA – Code of Conduct

De DHPA streeft de hoogste kwaliteit na en verwacht ook dat alle leden dit doen. Hiervoor is de Code of Conduct opgesteld. In deze gedragscode staat onder andere beschreven op welke wijze de deelnemers van de DHPA met hun klanten, hun personeel en met elkaar moeten omgaan, en hoe deelnemers moeten omgaan met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hun rol in de economie als geheel, met als doel de transparantie van de markt te verhogen en de rechten van de klanten van de deelnemers te verbeteren.

Notice and Takedown procedure

In 2008 hebben overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen – onder leiding van de NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime) – samen de gedragscode Notice and Takedown opgesteld. De gedragscode beschrijft hoe particulieren en bedrijven in de online sector omgaan met klachten over onrechtmatige inhoud op internet, zoals kinderporno, plagiaat, discriminatie en aanbod van illegale goederen.

 

Denit hanteert voor meldingen over onrechtmatige inhoud van haar afnemers de gedragscode Notice en Takedown, waarmee wij de belangen van rechtmatige content eigenaars beschermen en een bijdrage leveren aan het weren van onrechtmatige content van onze platforms en uit de maatschappij.