Privacy- en cookieverklaring Denit

Via https://denit.nl, de website van Denit Internet Services B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Kabelweg 21 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58277390, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

 

Denit acht een zorgvuldige omgang van persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen van de Nederlandse en EU-privacywetgeving.

 

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 13 april 2018.

Doeleinden van verwerking

Persoonsgegevens worden door Denit verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het inloggen en verifiëren/authentiseren van gebruikers van de website;
 • de communicatie tussen Denit en de gebruikers (waaronder het inplannen van een adviesgesprek);
 • het bieden van een online helpdesk en support;
 • het houden van kwaliteitsonderzoeken onder gebruikers;
 • monitoren en auditen van de website;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de dienst.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website of diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Organisatie waar u werkt;
 • (Werk)adres;
 • Naam en contactgegevens van contactpersonen binnen uw organisatie;
 • KvK en BTW-nummer;
 • Gebruikersnaam;
 • Wachtwoord;
 • Informatie over openstaande offertes die door u zijn aangevraagd;
 • Informatie over de (status van) door u afgenomen diensten en vragen/verzoeken in het kader daarvan;
 • Informatie over door u gemelde storingen;
 • Openstaande tickets;
 • E-mailvoorkeuren;
 • Door u ingediende klachten in het kader van ‘notice and takedown’;
 • Andere informatie die u ons toestuurt via een e-mail of contactformulier.

Bovenstaande persoonsgegevens worden gebruikt voor de eerdergenoemde doeleinden. Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Uw gegevens zullen worden verwijderd als u uw account verwijdert, en daarnaast zullen uw gegevens worden verwijderd wanneer u twee jaar geen gebruik meer heeft gemaakt van de website. Gegevens die u ons toestuurt via een e-mail of contactformulier bewaren wij 6 maanden.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met Denit heeft gesloten of indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies

Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies, wanneer u hiervoor toestemming geeft. Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de dienst goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Daarnaast worden de cookies gebruikt om onze dienst voor zover mogelijk aan te passen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de dienst gebruiken. De informatie die wij met Google Analytics genereren is anoniem en niet te herleiden tot een persoon of gebruiker. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarbij verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook hebben wij hebben het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld. Voor meer informatie over Google en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van Google.

 

Daarnaast wordt via onze website een cookie van ShareThis geplaatst. Dit cookie maakt het voor u mogelijk bepaalde inhoud op onze website te delen via sociale media zoals Facebook en Twitter of via e-mail. ShareThis, Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten. Dit bedrijf is Privacy Shield-gecertificeerd, wat betekent dat doorgifte van persoonsgegevens naar dit bedrijf is toegestaan.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links vanaf onze websites bezocht kunnen worden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als wij deze verklaring aanpassen, dan zullen wij dat melden via de dienst. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Indien u een account heeft voor onze dienst, heeft u na schriftelijk of elektronisch verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. U kunt uw verzoek aan Denit richten door een e-mail te versturen via ons contactformulier.

 

Indien de gegevens niet kloppen, kunt u Denit verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als een dergelijke aanvraag bij Denit wordt gedaan is het mogelijk dat wij u verzoeken om aanvullende gegevens, om er zeker van te zijn dat er door de juiste persoon een aanvraag wordt ingediend.

 

Daarnaast heeft u het recht om te bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en om te verzoeken om beperking van de verwerking.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

 

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de klantenservice van Denit door een bericht te versturen via ons contactformulier. Anders is het ook mogelijk om contact op te nemen met Denit via onderstaande gegevens.

 

Denit Hosting Solutions

Kabelweg 21

1014 BA Amsterdam

tel. (020) 337 1801