Notice and Takedown

Middels onderstaand Notice and Takedown formulier kunt u een klacht indienen over materiaal dat één van onze klanten aanbiedt. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee werkdagen behandelen, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs. Uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren kunnen in behandeling worden genomen.
  • Melder verklaart dat de verstrekte informatie klopt en melder verklaart alle schade te vergoeden als blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt.
Van groei naar bloei
Lees nu onze whitepaper:
Groeikansen voor softwarebedrijven

Een praktisch overzicht van trends en ontwikkelingen.

Download nu